top of page

Wat is Natuurcoaching

coaching Westland
Natuurcoaching Westland
Liefde voor Outdoor

Het is bewezen dat de natuur een positief effect heeft op de mens. De natuur geeft rust en ontspanning en een wandeling is goed voor ons immuunsysteem.  De frisse buitenlucht bevat veel zuurstof en in het bos adem je de stoffen in die de bomen afgeven. Deze stoffen zijn goed voor je immuunsysteem. Ook is er minder fijnstof in het bos dan in de stad.

Je ogen komen tot rust, er zijn veel minder prikkels; het is een pauze voor je ogen omdat je je blik op andere voorwerpen en  vanaf verschillende afstanden op diverse vormen richt.

Kortom: het bos brengt je in het 'Nu'.

We gaan tijdens een sessie in het bos (of een natuurgebied zoals heide, strand) wandelen en ook het feit dat we naast elkaar lopen, zal een veilige omgeving bieden om gemakkelijker te kunnen spreken.

We zullen  zaken tegenkomen die we gaan onderzoeken.

We onderzoeken altijd aan de hand van de coachvraag die je mij stelt.

Zo kunnen we gericht naar volgende stappen of zelfs oplossingen van het probleem gaan zoeken.

 

Bij natuurcoaching 'helpt' de natuur mee. Ik gebruik de natuurlijke omgeving als 'spiegel' tijdens de sessies. 

Tijdens de wandeling ontdekken we samen wat er gebeurt, wat de natuur laat zien en hoe jij daarop reageert. Elke sessie is weer anders en levert weer andere inzichten op.

Natuurcoaching gaat uit van het principe dat alle antwoorden op je (levens)vragen al in jezelf zitten. Je kunt er alleen nog niet goed bij. Met de natuur als spiegel gaan we samen ontdekken welke antwoorden je in je hebt en welke stappen je kunt zetten om je leven verder vorm te gaan geven zodat je steeds dichter bij je ware natuur komt.

Natuurcoaching helpt bij het helder krijgen van problemen, ontspanning vinden bij burnout-klachten en het zetten van stappen naar een leuker leven dat echt bij je past, en niet het leven dat je vindt dat je moet leiden omdat het zo is gelopen, omdat anderen dat vinden of omdat je ouders je dat hebben geleerd enz. enz.

Een voorbeeld van een moment in een natuurcoachingssessie:

Een coachee vraagt mij hoe ze kan voorkomen dat haar werk haar teveel opslokt.

Ze geeft aan moeite te hebben met 'nee zeggen'. Ze voelt zich niet gehoord en gezien op haar werk. Overbelasting dreigt.

We wandelen een tijdje en tijdens de wandeling doen we een eenvoudige ontspanningsoefening.

Met haar coachvraag in haar gedachten vraag ik haar of er iets in de omgeving opvalt wat een begin van een oplossing zou kunnen zijn.

Ze wijst een boom aan met twee grote uitlopers en ik vraag haar wat de boom symboliseert.

Het symboliseert haar huidige leven en de tweesprong waar ze in verkeert.

'De ene uitloper van de boom zit vol met blaadjes en ziet er groen en gezond uit', zegt ze.

'Dat is de keuze om 'nee' te leren te zeggen op mijn werk'. 'Dan zal mijn leven er veel fijner en rooskleuriger uit gaan zien'.

De andere uitloper bevat nauwelijks blad en is veel korter.

Ze beseft plots dat dat haar leven wordt als ze niet leert om voor zichzelf op te komen. 'Dan ga ik veel eerder dood want dit leven dat ik nu leid is zo ongezond'.

We staan even stil bij dit inzicht.

We onderzoeken tijdens het verdere verloop van de sessie

samen wat de volgende stappen naar een oplossing kunnen zijn.

.

bottom of page